La importancia de los tabiques pluviales

La importància dels envans pluvials

En un món on la urbanització i el canvi climàtic estan en constant evolució, la infraestructura de les nostres ciutats ha d'adaptar-se per a enfrontar els desafiaments ambientals. Un dels aspectes clau en la sostenibilitat dels edificis moderns és la...
Los trabajos verticales más realizados

Els treballs verticals més realitzats

Els treballs verticals, també coneguts com a treballs en altura o treballs en suspensió, es refereixen a les labors realitzades en estructures o llocs elevats on no es pot accedir fàcilment des del sòl. Alguns dels principals treballs verticals més...
ca